σεμιδινικός

-ή, -ό, Ν
φρ. «σεμιδινική μετάθεση»
χημ. οργανική αντίδραση που ανήκει στην κατηγορία τών αντιδράσεων περικυκλικής μετάθεσης, συνοδεύει την βενζιδινική μετάθεση και με βάση αυτήν παρασκευάζονται οι σεμιδίνες από το υδραζωβενζόλιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.